Khi nói đến bảo hiểm, nhiều người thường nghĩ đến bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà cửa, và bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ là một loại bảo hiểm khác, có khác biệt đáng kể với các loại bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm bảo hiểm mà người mua sẽ trả tiền hàng tháng hoặc hàng năm để đảm bảo rằng khi họ qua đời, gia đình của họ sẽ được hưởng tiền bảo hiểm. Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ cũng có thể cung cấp lợi ích tài chính cho người mua trong trường hợp họ sống sót đến khi hợp đồng kết thúc.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đó là bảo hiểm nhân thọ thường chỉ có giá trị khi người mua qua đờTrong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ có thể được sử dụng để bảo vệ tài sản của người mua trong nhiều trường hợp khác nhau.

Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ vẫn là một sản phẩm bảo hiểm quan trọng và cần thiết trong việc đảm bảo tương lai tài chính cho gia đình và bản thân của bạn. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về bảo hiểm nhân thọ và lợi ích của nó.

Đọc thêm:  Bảo hiểm hưu trí: Điểm qua những điều cần tránh