An Tâm Song Hành – Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam

Một trong những điều hạnh phúc và ý nghĩa với chúng ta chính là luôn có gia đình bên cạnh. Cuộc sống chỉ trọn vẹn khi gia đình được bảo vệ trước mọi rủi ro, bao gồm rủi ro về tài chính. Để dự phòng được điều đó, bạn phải có một kế hoạch tài chính vững chắc.
Thấu hiểu được điều đó, daiichivn.com đã mang đến một giải pháp an toàn tài chính tốt nhất, giúp bạn bảo vệ trọn vẹn ngôi nhà thân yêu của bạn, đó là AN TÂM SONG HÀNH – Một sản phẩm Bảo hiểm của Dai-ichi Việt Nam.

AN TAM SONG HANH

BẢO VỆ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TRƯỚC RỦI RO
• Nhận 2.000.000.000 đong hoặc giá tộ Tài khoăn họp đồng
Báo vệ tài chinh khi Từ vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
• Nhận 400.000.000 đổng hoặc 1.000.000.000 đồng
Báo vệ tài chính khi tử vong do tai nạn hoặc tử vong do tai nạn đặc biệt.
• Lên đến 30.000.000 đồng
Chu toàn hậu sự khi tử vong.
• Song hành bào vệ mà không tăng phí
Báo vệ thêm một người thân với quyền lợi báo hiểm tai nạn mà không tăng phí
TÍCH LŨY TƯƠNG LAI VƯNG CHẮC
• Hướng kết quá đầu tư từ Quỹ Liên kết chung và đám báo không thấp hơn lãi suất cam kết.
• Nhận 6.901.568.000 đồng
Tổng Thướng Duy tri hợp đồng và Thưởng Gắn bó dài lâu.
• Nhận 48.790.508.600 đồng
Đáo hạn hợp đồng.
Các giá trị trên đây được mình họa tại mức lãi suất đầu tư 6%/năm.

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM AN TÂM SONG HÀNH – BẢNG MINH HỌA

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI
 

QLBH Tử vong

NĐBH chính tử vong không do tai nạn Nhận giá trị lớn hơn của 2.000.000.000 đồng và GTTKHĐ.
NĐBH chính tử vong do tai nạn trước tuổi 66 Thêm 400.000.000 đồng.
NĐBH chính tử vong do tai nạn đặc biệt trước tuổi 66 Thêm 1.000.000.000 đồng.
QLBH Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn NĐBH chính thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66 Nhận giá trị lớn hơn của 2.000.000.000 đồng và GTTKHĐ.
QLBH Chu toàn hậu sự Ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết QLBH tử vong Ứng trước 10% QLBH Tử vong và tối đa 30 triệu đồng.
 

QLBH Song hành bảo vệ

Người được song hành bảo vệ tử vong do tai nạn Thêm 400.000.000 đồng.
Người được song hành bảo vệ tử vong do tai nạn đặc biệt Thêm 1.000.000.000 đồng.
QLBH Tăng bảo vệ các sự kiện đặc biệt NĐBH chính kết hôn/ sinh con; hoặc Con của NĐBH chính vào học cấp 1/ 2/ 3, Cao đẳng hoặc Đại học Yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định lại sức khỏe.

 

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ SỰ KIỆN QUYỀN LỢI
 

Quyền lợi Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung

Hàng tháng, hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung.

Lãi suất đầu tư thực tế có thể tăng/giảm nhưng mọi trường hợp sẽ không thấp hơn lãi suất cam kết dưới đây:

Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 4 và đều đặn vào mỗi 2 năm sau đó Nhận 2% GTTKHĐ trung bình của 24 tháng liền kề trước thời điểm xem xét tương ứng.
Quyền lợi Thưởng Gắn bó dài lâu Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và 20 Nhận 10% GTTKHĐ trung bình của 120 tháng liền kề trước thời điểm xem xét tương ứng.
Quyền lợi Đáo hạn Ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm Nhận 100% GTTKHĐ.

Quy tắc và điều khoản

Để biết thêm thông tin về Quy tắc và điều khoản của sản phẩm An Tâm Song Hành xin quý khách liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

Dai-ichi Life Việt Nam: https://daiichivn.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top