An Thịnh Đầu Tư – Trao gửi niềm tin, đầu tư sáng suốt

An Thịnh Đầu Tư
An Thịnh Đầu Tư

An Thịnh Đầu Tư giải pháp kết hợp tuyệt vời giữa sự bảo vệ toàn diện và đầu tư tài chính hiệu quả.

Một vài điểm nổi bật của An Thịnh Đầu Tư

●  Bảo vệ toàn diện

 • Bảo vệ tài chính trọn đời trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống
 • Luôn được bảo vệ ngay cả khi tạm ngừng đóng phí bảo hiểm trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm
 • Gia tăng quyền lợi bảo hiểm cho bản thân và các thành viên trong gia đình với các quyền lợi của sản phẩm bổ sung

●  Đầu tư tạo dựng tài sản trong dài hạn

 • Danh mục đầu tư đa dạng phù hợp với các nhu cầu đầu tư khác nhau
 • Được gia tăng khoản đầu tư lên đến 10 lần Phí bảo hiểm cơ bản
 • Hưởng khoản Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn sau mỗi 3 Năm hợp đồng

●  Chủ động linh hoạt

 • Linh hoạt lựa chọn Quỹ đầu tư và tỷ lệ đầu tư vào mỗi Quỹ
 • Được quyền chuyển đổi giá trị của các Đơn vị quỹ giữa các Quỹ để phù hợp với sự thay đổi tài chính
 • Tính thanh khoản cao, được mua và bán các Đơn vị quỹ bất cứ lúc nào

TÓM TẮT VỀ CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

 1. Thông tin về các Quỹ liên kết đơn vị

 

Các Quỹ liên kết đơn vị và mục tiêu đầu tư Lĩnh vực đầu tư Mức tối thiểu Mức tối đa Mức độ tăng trưởng và rủi ro
 

Quỹ Dẫn đầu: mang lại các cơ hội đầu tư với sự tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư

30 cổ phiếu hàng đầu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao nhất đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam 80% 100%  

 

Cao

Trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác 0% 20%
 

Quỹ Tài chính năng động: mang lại các cơ hội đầu tư với sự tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư

Cổ phiếu thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng 80% 100%  

Cao

Trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác 0% 20%
 

Quỹ Tăng trưởng: mang lại các cơ hội đầu tư với sự tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư

Cổ phiếu và các hình thức đầu tư liên quan đến cổ phiếu 80% 100%  

Cao

Trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác 0% 20%
Quỹ Phát triển: mang lại các cơ hội đầu tư với sự phối hợp cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư Cổ phiếu và các hình thức đầu tư liên quan đến cổ phiếu 15% 55%  

Từ cao đến vừa phải

Trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác 45% 85%
Quỹ Bảo Toàn: mang lại các cơ hội đầu tư với sự tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn cho các nhà đầu tư Trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác 100% Vừa phải
 1. Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị sẽ được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ.
 2. Giá trị quỹ hợp đồng được tính theo Giá đơn vị quỹ tại từng thời điểm. Giá trị các Đơn vị quỹ phụ thuộc vào sự thay đổi Giá Đơn vị quỹ và các chi phí.
 3. Giá đơn vị quỹ của mỗi Quỹ đầu tư được xác định bằng cách lấy giá trị tài sản thuần của Quỹ liên kết đơn vị chia cho số Đơn vị quỹ của Quỹ đó. Kỳ định giá Đơn vị Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố trên website hoặc Quý khách vui lòng tham khảo tại tất cả các Trung tâm phục vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc.
 4. Những thay đổi về Giá đơn vị quỹ phản ánh tình hình đầu tư của Quỹ tương ứng. Tỷ lệ tăng trưởng thực tế của Quỹ là không đảm bảo và phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ. Quý khách lựa chọn Quỹ liên kết đơn vị để đầu tư tùy theo nhu cầu và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
 5. Dai-ichi Life Việt Nam được phép sử dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi bảo hiểm của khách hàng:
  a. Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết mới có cùng mục tiêu đầu tư;
  b. Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị;
  c. Chia tách hoặc sáp nhập các Đơn vị quỹ hiện có;d. Ngừng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;
  e. Các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
  Đối với các biện pháp (a), (b), (c), (e): Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản 3 ngày trước khi áp dụng.

 

Tỷ suất đầu tư thực tế hàng năm của các Quỹ

Năm Quỹ Tăng trưởng Quỹ Phát triển Quỹ Bảo toàn
2017 52,64% 26,56% 6,08%
2018 -11,78% -1,05% 5,90%
2019 7,53% 11,95% 6,29%
2020 19,60% 15,19% 6,16%
2021 31,02% 13,88% 4,70%
Tỷ suất sinh lời quy năm 17,80% 12,95% 5,82%
Từ 01/01/2017 đến 31/12/2021 126,90% 83,91% 32,73%

Ghi chú: Quỹ Dẫn Đầu và Quỹ Tài Chính Năng Động thành lập vào năm 2022 nên chưa có Tỷ suất đầu tư thực tế năm 2021.

Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan đến các quyền lợi nêu trên.

Ngừng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;Các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM AN THỊNH ĐẦU TƯ

 

Quyền lợi cơ bản của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị quỹ hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn trong độ tuổi 5 – 65 tuổi: Bên cạnh quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn, nhận thêm số tiền nào nhỏ hơn của 1 tỷ hoặc 20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này.
 • Quyền lợi Chu toàn hậu sự: Nhận trước một phần quyền lợi tử vong với số tiền chi trả là 10% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính và không vượt quá 30 triệu đồng tính trên mỗi Người được bảo hiểm của tất cả các hợp đồng sản phẩm chính.
 • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 65: Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị quỹ hợp đồng.
 • Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng: nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn đến thời điểm xem xét, hợp đồng bảo hiểm sẽ được thưởng khoản Thưởng duy trì hợp đồng vào ngày cuối cùng các năm hợp đồng thứ 3, 6, 9, 12, 15, 18 và 21 của Hợp đồng bảo hiểm. Thưởng duy trì hợp đồng bằng 3% của Giá trị quỹ hợp đồng tại thời điểm xem xét tương ứng.
 • Quyền lợi đáo hạn: Giá trị quỹ hợp đồng.

 

Quyền của bên mua bảo hiểm sản phẩm An Thịnh Đầu Tư

 • Linh hoạt lựa chọn và chuyển đổi giữa các Quỹ
 • Chủ động lựa chọn và thay đổi tỷ lệ đầu tư bất cứ lúc nào
 • Đầu tư thêm
 • Chuyển đổi Quỹ
 • Rút tiền mặt từ Giá trị quỹ hợp đồng
 • Tăng, giảm Số tiền bảo hiểm
 • Linh hoạt đóng phí từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi
 • Bổ sung các sản phẩm bổ trợ

Ghi chú: Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan đến các quyền lợi nêu trên

Quy tắc và điều khoản

Để biết thêm thông tin về Quy tắc và điều khoản của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư, xin quý khách liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

Dai-ichi Life Việt Nam: https://daiichivn.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top