an tâm hưng thịnh toàn diện

An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diệngói sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện cung cấp cho khách hàng sự bảo vệ an toàn tài chính và tiết kiệm, đầu tư hiệu quả.

Đọc thêm: Các câu hỏi thường gặp về Bảo hiểm nhân thọ

An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện – giải pháp tài chính tối ưu với:

 • An tâm hoạch định
  • Nhiều lựa chọn về quyền lợi bảo vệ, tiết kiệm tùy vào nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng
  • Dễ dàng tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định trong những sự kiện đặc biệt trong cuộc sống
 • Bảo vệ toàn diện
  • Luôn được bảo vệ ngay cả khi tạm ngừng đóng phí bảo hiểm (trong khi hợp đồng còn hiệu lực)
  • Gia tăng quyền lợi bảo vệ trước những rủi ro do tai nạn, Bệnh ung thư
  • Được gia tăng quyền lợi bảo hiểm với các quyền lợi của sản phẩm bổ sung
 • Tiết kiệm hiệu quả
  • Được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung
  • Gia tăng tài sản trong ngắn hạn cũng như dài hạn với mức tăng trưởng cam kết tối thiểu
  • Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn với 35% tổng lãi tích lũy sau mỗi 3 năm của hợp đồng
 • Linh hoạt hơn bao giờ hết
  • Sau 4 năm đầu tiên của hợp đồng, có thể chủ động quyết định giá trị và thời gian đóng phí
  • Kể từ năm thứ 2 trở đi, được thay đổi Số tiền bảo hiểm và được rút tiền mặt từ Giá trị tài khoản hợp đồng bất kỳ lúc nào
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Độ tuổi tham gia Quyền lợi cơ bản: từ 0 – 60 tuổi

Quyền lợi nâng cao: từ 0 – 50 tuổi

Thời hạn hợp đồng Từ 11 đến 25 năm

QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN TÂM HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

Quyền lợi cơ bản an tâm hưng thịnh dai ichi life
Quyền lợi cơ bản An Tâm Hưng Thịnh

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn: là giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn trong độ tuổi 5 – 65 tuổi: bên cạnh quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn, nhận thêm 20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn đặc biệt trong độ tuổi 5 – 65 tuổi: bên cạnh quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn, nhận thêm 50% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này nhưng không vượt quá 2 tỷ 500 triệu đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Bệnh ung thư trong độ tuổi 5 – 65 tuổi và sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc ngày hợp đồng khôi phục hiệu lực gần nhất: bên cạnh quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn, nhận thêm 20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 65: là giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

 • Quyền lợi đáo hạn: là Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng: là 35% của tổng lãi đã được tích lũy cho Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian 36 tháng liền trước thời điểm xem xét tương ứng nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ đến thời điểm xem xét. Thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng thêm vào Giá trị tài khoản vào ngày cuối cùng các năm hợp đồng thứ 3, 6, 9, 12, 15, 18 và 21 của Hợp đồng bảo hiểm
 • Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung: Giá trị tài khoản hợp đồng gia tăng hàng tháng nhờ hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung. Lãi suất đầu tư thực tế có thể tăng hoặc giảm nhưng trong mọi trường hợp, mức lãi suất đầu tư tối thiểu cam kết là 4,5%/năm trong năm đầu tiên, 3%/năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 10, 2,5%/năm từ năm thứ 11 đến năm thứ 15, 0,5% trong các năm tiếp theo.

QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN TÂM HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

 • Rút hoặc Tạm ứng tiền mặt từ Giá trị tài khoản hợp đồng bất cứ khi nào kể từ Năm hợp đồng thứ 2 để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn
 • Lựa chọn tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm linh hoạt theo khả năng tài chính và nhu cầu bảo vệ trong từng giai đoạn cuộc sống.
 • Lựa chọn đóng Phí bảo hiểm linh hoạt tùy theo tình hình tài chính tại từng thời điểm.
 • Đầu tư thêm tại bất kỳ thời điểm nào thông qua Phí bảo hiểm đóng thêm.
 • Dễ dàng yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định lại sức khỏe nhân các sự kiện quan trọng trong cuộc sống như kết hôn/sinh con hoặc con bắt đầu vào học cấp 1/cấp 2/cấp 3/Cao đẳng/Đại học.

TÓM TẮT CÁC LOẠI PHÍ AN TÂM HƯNG THỊNH

 • Phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ phí bảo hiểm đóng vào, tùy thuộc vào Năm phí bảo hiểm và được tính trên tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm theo tỷ lệ sau:

 

Năm phí bảo hiểm 1 2 3 4 5 Kể từ năm thứ 6 trở đi
Tỷ lệ % trên Phí bảo hiểm cơ bản 75% 30% 25% 20% 10% 3%
Tỷ lệ % trên Phí bảo hiểm đóng thêm 9% 7% 7% 5% 5% 2%
 • Chi phí khai thác của sản phẩm bổ sung sẽ được khấu trừ từ Phí bảo hiểm đóng vào, tùy thuộc vào Năm phí bảo hiểm và được tính trên tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung theo tỷ lệ Phí ban đầu của sản phẩm chính.
 • Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm rủi ro được tính dựa trên cơ sở rủi ro Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, theo độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp của Người được bảo hiểm và sẽ thay đổi hàng năm.
 • Phí quản lý hợp đồng là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng mỗi tháng được xác định theo năm dương lịch tại thời điểm khấu trừ, theo bảng sau:
Năm dương lịch 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Từ năm 2028 trở đi
Phí quản lý hợp đồng (đồng/ tháng) 33.800 36.500 39.400 42.500 45.900 49.500 53.400 57.600 60.000
 • Phí quản lý quỹ là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung. Khoản phí này sẽ được khấu trừ trước khi công bố Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ không vượt quá mức tối đa là 2% Giá trị tài khoản hợp đồng/ năm.
 • Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Phí này chỉ áp dụng cho 9 năm đầu của Hợp đồng bảo hiểm, theo tỷ lệ như sau:
Năm hợp đồng 01-Thg3 04-Thg6 7 8 9 Kể từ năm thứ 10 trở đi
Tỷ lệ Phí 90% 75% 60% 40% 20% 0%

Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn = Tỷ lệ phí * Trung bình của Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của 12 tháng liền kề trước đó.

 • Phí rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng. Tỷ lệ phí rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng bằng với tỷ lệ của Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và được tính trên tỷ lệ giữa khoản tiền Bên mua bảo hiểm yêu cầu rút ra so với Giá trị hoàn lại tại thời điểm rút. Phí này chỉ áp dụng cho 9 năm đầu của Hợp đồng bảo hiểm.

Vậy có nên mua gói An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện:

An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện là sản phẩm chủ lực nhất của Dai-ichi Life. Với ưu thế vượt trội so với các sản phẩm khác trong vấn đề đóng phí, sản phẩm sẽ là cứu cánh khi kinh tế bạn vô tình gặp khó khăn, muốn giảm số phí, hoặc xa hơn là tạm dừng đóng phí.

Đi cùng với nó là sản phẩm phụ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với mức bảo vệ lên tới 630 triệu/năm sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, giúp bạn luôn luôn an tâm trong cuộc sống.

Quy tắc và điều khoản

Để biết thêm thông tin về Quy tắc và điều khoản của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện, xin quý khách liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

Dai-ichi Life Việt Nam: https://daiichivn.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *